Privacy

AVG Privacy statement transport en logistieke dienstverlening door Alon Logistics.

Conform de richtlijnen van Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) geeft Alon Logistics BV hierin weer hoe zij omgaat met privacy gevoelige informatie.

Toelichting nieuwe wetgeving onder de AVG (GDPR / De General Data Protection Regulation)  (geldende vanaf 25 mei 2018)
Onder de AVG gelden de volgende rechten:
– Recht op inzage
– rectificatie en aanvulling
– vergetelheid
– dataportabiliteit
– beperking van de verwerking
– recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
– recht van bezwaar

Privacy verklaring

Alon Logistics BV, gevestigd op het adres Koningsschot 6, 3905PS te Veenendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 66819563, verklaart als volgt:
De wijze waarop/waarvoor uw gegevens gebruikt worden:

Klantenbeheer:
Doel: klantcontact en facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, BTW nummer, Klantnummer, Naam Contactpersoon , Telefoonnummers, E-mailadres
Bewaartermijn: Tot maximaal 7 jaar na laatste opdracht.

Uitvoering opdrachten:
Doel: informatie benodigd om het vervoer of dienst uit te voeren.
Gegevens: NAW-gegevens ophaal-afleveradressen, contactgegevens, opdracht-informatie. De data wordt digitaal verwerkt. Ontvangstbevestigingen vinden plaats via een digitale handtekening of ondertekening van een vracht-bon.
Bewaartijd: 7 jaar.

Verwerving van bovenstaande gegevens:
Deze zijn door u aan ons verstrekt middels het aangaan van een opdracht.

Inzage, wijzigen, verwijderen (persoons-)gegevens:
Op eerste verzoek zullen wij u inzicht verlenen in de wijze waarop Alon Logistics uw gegevens heeft opgeslagen – en voor zover er geen wettelijke eisen zijn die prefereren – zullen wij direct aan uw verzoek tegemoet komen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden:
Gegevens welke wij delen met derden zullen voldoen aan de vereiste gegevensbeschermingsbeleid, weergegeven in de “verwerkingsovereenkomst derden”.
Deze overeenkomsten zullen wij op uw verzoek aan u doorsturen.
Daarnaast zijn wij uiteraard van rechtswege verplicht om inzage in onze data te geven indien dit door een gerechtigde partij verlangd wordt.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerking welke vallen onder de AVG vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de directie van Alon Logistics BV.


Sollicitatiegegevens
1. Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing teruggezonden of vernietigd.
2. De werkgever kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een
jaar te bewaren. Na een jaar kan de organisatie de sollicitant benaderen voor het actualiseren
van die gegevens c.q. verlenging van de toestemming.
3. Sollicitanten dienen zich bewust te zijn van de impact van het aanbieden van persoonlijke
gegevens op/via internet.
4. Sollicitanten blijven zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van gegevens van internet.
5. Als gegevens van vacaturesites/internet gehaald wordt, wordt de sollicitant hiervan in kennis te stellen.

Automatisering

Website:
SSL: De website van Alon Logistic – www.alonbv.nl is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.
Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies welke de website van Alon genereert, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren, tenzij u er voor kiest om als klant zelf inloggegevens aan te maken op onze website. Deze informatie wordt op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Statistieken (Google Analytics)
Alon Logistics BV kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren, bestelformulieren en e-mail
Wanneer u een inlog of opdrachtformulier op onze websites invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt opgeslagen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze gegevens zullen voor zover nodig maximaal 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Tenzij door u verzocht, zal Alon Logistics geen nieuwsbrieven naar verkregen e-mailadressen versturen.

Links naar andere websites:
Voor het gemak van de gebruiker zijn op onze website links naar andere websites toegevoegd. Alon Logistics is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Slotverklaring

Wijziging van deze AVG Privacy Statement :
Zo nodig kan deze een wijziging ondergaan om de privacyverklaring te verbeteren of om aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie:
U kunt ons – bij voorkeur per e-mail – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Statement van Alon Logistics BV kunt u zich wenden tot de

Back to top